Kỹ năng Giao tiếp

Giao tiếp là khả năng truyền đạt ý tưởng và cảm xúc một cách rõ ràng và hiệu quả. Nó bao gồm cả giao tiếp bằng lời nói và không lời, cũng như khả năng lắng nghe.

Kỹ năng Giao tiếp sẽ giúp bạn những gì?

Khoá học nâng cao Kỹ năng Giao tiếp

Nội dung đào tạo

Đây là những nội dung sơ lược – trong từng chương trình đào tạo cụ thể cho từng doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân, Học viện G.A.P sẽ thiết kế phù hợp với mục tiêu và vấn đề cụ thể.

XEM KHOÁ HỌC

01

Các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả trong các tình huống khác nhau

02

Thuyết trình trước đám đông

03

Kỹ thuật tranh biện hiệu quả

04

Kỹ năng ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp không lời

05

Cách xây dựng và duy trì mối quan hệ thông qua giao tiếp

06

Mô hình Aristotle: Triangle of Persuasion

07

Mô hình Barack Obama: The 3 Stories Narrative

08

Case study: Southwest Airlines

Quote

“Khả năng giao tiếp là kỹ năng có thể học được. Nếu bạn đang sẵn lòng làm việc, bạn có thể cải thiện mọi kỹ năng giao tiếp.”

Brian Tracy

Gợi ý sách hay

“How to Win Friends and Influence People” của Dale Carnegie – Một cuốn sách kinh điển về kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.

TÌM HIỂU THÊM

Bạn đang tìm kiếm khóa đào tạo cá nhân/ doanh nghiệp phù hợp cho mình? Hãy gửi các thông tin cần thiết để nhận được hỗ trợ tư vấn kịp thời từ các chuyên gia của Học viện G.A.P


[contact-form-7 id=”1596″]
[contact-form-7 id=”1597″]