Bộ kỹ năng

Học viện G.A.P trang bị bộ kỹ năng mềm cần thiết giúp người học thành công trong công việc, mang lại hiệu suất cao và thích nghi với tất cả môi trường mà bạn hướng đến.