Kỹ năng
Giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề bao gồm khả năng nhận diện, phân tích và tìm ra giải pháp cho các thách thức. Nó đòi hỏi tư duy phản biện, sáng tạo và quyết đoán.

Kỹ năng Giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn những gì?

Khoá học nâng cao Kỹ năng Giải quyết vấn đề

Nội dung đào tạo

Đây là những nội dung sơ lược – trong từng chương trình đào tạo cụ thể cho từng doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân, Học viện G.A.P sẽ thiết kế phù hợp với mục tiêu và vấn đề cụ thể.

XEM KHOÁ HỌC

01

Kỹ thuật phân tích vấn đề từ các tập đoàn tư vấn chiến lược

02

Mô hình giải quyết vấn đề 7-bước của McKinsey

03

Các chiến lược tìm kiếm và đánh giá giải pháp

04

Tư duy hệ thống và phương pháp luận phân tích

05

Ứng dụng dữ liệu vào giải quyết vấn đề

06

Case study: The Coffee House dưới lăng kính của BCG

Quote

“Không có gì là không thể giải quyết, chỉ có những vấn đề chúng ta chưa tìm ra giải pháp.”

Henry Ford

Gợi ý sách hay

“The Art of Problem Solving” của Russ Ackoff – Cung cấp các phương pháp và tư duy để giải quyết các vấn đề phức tạp.

TÌM HIỂU THÊM

Bạn đang tìm kiếm khóa đào tạo cá nhân/ doanh nghiệp phù hợp cho mình? Hãy gửi các thông tin cần thiết để nhận được hỗ trợ tư vấn kịp thời từ các chuyên gia của Học viện G.A.P


[contact-form-7 id=”1596″]
[contact-form-7 id=”1597″]