Xuất phát từ mong muốn khơi nguồn tài năng Việt, nâng tầm nguồn nhân lực Việt ngang tầm quốc tế, G.A.P định hướng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực bằng các giải pháp. Đào tạo chuyên sâu & chuyên nghiệp nhất

Academic skills

Trạng Thái :
Hình Thức :Online/ Offline
Giới thiệuLàm thế nào để tự tin hơn khi bước vào môi trường học thuật mới, đặc biệt tại các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và thế giới? Tham gia khóa học “Kỹ năng học thuật" sẽ giúp bạn chuẩn bị bộ kỹ năng cần...

Practical Business Case Thinking

Trạng Thái :
Hình Thức :Online/ Offline
Giới thiệu:Khóa học "Practical Business Case Thinking" cung cấp cho học viên tư duy tổng quan về cách thức và kiến thức để tiếp cận và giải các Business Case thành công. Chương trình đào tạo tập trung vào phân tích chuyên sâu về những chiến lược, phương...

Career Ready for Entrepreneurs

Trạng Thái :
Hình Thức :Online/ Offline
Nội dung chính Khoá học “Career Ready for Entrepreneurs" sẽ giúp học viên xây dựng tư duy đúng đắn thông qua chương trình học chuyên sâu, nhưng vẫn đảm bảo tính thực tiễn. Học viên sẽ được xây dựng bộ kỹ năng mềm (kỹ năng giải quyết vấn đề,...

Career Ready for Social Innovators

Trạng Thái :
Hình Thức :Online/ Offline
Giới thiệuChương trình này nhằm giúp học viên phát triển những kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà đổi mới xã hội sáng tạo. Từ việc thấu hiểu và tương tác với người khác, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, phát triển dự án...