Career Ready for Social Innovators

Trạng thái: ✅
Ngày khai giảng: 20230622
Hình thức: Online/ Offline
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới thiệu Chương trình này nhằm giúp học viên phát triển những kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà đổi mới xã hội sáng tạo. Từ việc thấu hiểu và tương tác với người khác, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, phát triển dự án và tìm kiếm nguồn tài nguyên,…

Career Ready for Social Innovators

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Cần giúp đỡ? Liên hệ chúng tôi:
Tổ tư vấn chương trình
Email: Customer@gap-institute.com
Hotline: 083 842 7427

Giới thiệu

Chương trình này nhằm giúp học viên phát triển những kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà đổi mới xã hội sáng tạo. Từ việc thấu hiểu và tương tác với người khác, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, phát triển dự án và tìm kiếm nguồn tài nguyên, học viên sẽ có cơ hội học hỏi và trang bị kỹ năng cần thiết để tạo ra những giải pháp xã hội hiệu quả và bền vững.

Giá trị cốt lõi

  1. Phát triển các kỹ năng cần thiết cho người học và những kỹ năng nền tảng cho chương trình học tập tại các trường đại học, các dự án khởi nghiệp, hay dự án phát triển cộng đồng,… 
  2. Trở thành một Người học có chiến lược với bộ kỹ năng làm việc (workplace skills) & kỹ năng học tập suốt đời (lifelong learning skills) – những kỹ năng đã được chứng minh đem đến hiệu quả làm việc & học tập cao nhất.
  3. Người học sẽ được thực hành giải quyết các vấn đề thực tế thông qua các bài tập.
  4. Khuyến khích những người trẻ khởi xướng những ý tưởng mới để thay đổi xã hội trong một môi trường an toàn và được hướng dẫn.
  • Empathize – Thấu Cảm

Hiểu biết về bối cảnh tác động xã hội

Xem video clip – Câu chuyện Sáng lập của DNXH Hear.Us.Now

Tư duy thiết kế – Design Thinking (Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm)

Thực hành: bài tập về Thấu cảm

  • Engage – Kết nối

Những câu hỏi chính của một Doanh nhân xã hội

Case Study 01: DNXH Zambia Feeds (số #1 về giải quyết đói nghèo cho nông dân)

Thực hành trên lớp (Cá nhân)

Làm thế nào để Thấu cảm & Kết nối

  • Critical Thinking – Tư duy phản biện 

Phát triển tư duy phản biện

Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Thảo luận trên lớp: Trình bày dự án

  • Problem-Solving – Giải quyết vấn đề 

Mô hình MECE

Mô hình PESTLE

Case Study  01: Ngân hàng Equity tại Kenya

Case Study 02: KOTO – Know One Teach One

  • Develop a Project – Phát triển dự án

Lập kế hoạch dự án

Quản lý ngân sách

Quản lý rủi ro & truyền thông

  • Find Resources – Tìm kiếm nguồn tài nguyên

Quản lý con người & đội ngũ

Tìm kiếm cố vấn (advisors/ mentors)

Quản lý tài chính

Nhà khởi nghiệp trẻ: Đối với những người đang hoặc muốn trở thành nhà đổi mới xã hội, khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế, triển khai và quản lý các dự án xã hội.

Các nhân viên và quản lý tổ chức phi lợi nhuận: Đối với những người làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, khóa học này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách sử dụng các kỹ năng đổi mới xã hội để thúc đẩy tác động xã hội và quản lý các dự án xã hội hiệu quả.

Sinh viên: Các sinh viên quan tâm đến lĩnh vực đổi mới xã hội sẽ thấy khóa học này hữu ích để mở rộng kiến thức và hiểu biết về kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực này.

 

Chia sẻ khóa học