Trang chủ > Profile

Bùi Khắc Nam

Director of Talent Generation Program (UNESCO)

  • Former Deputy Head of Corporate Banking Department of BIDV Gia Dinh Bank
  • Lecturer of Professional Competency Development at University of Economics Ho Chi Minh City
  • Bachelor of Finance – Banking at University of Economics Ho Chi Minh City
  • MBA at UBIS University – Switzerland
  • Certificate of Professional Education at Ho Chi Minh City University of Education
  • Life Coaching Certification – New Skills Academy (USA)

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.