Trang chủ > Profile

Phạm Hồng Anh

Founder & CAO | Training expert of Vietnam News Agency & US Consulate

  • Bachelor of Social Linguistic at NUS
  • Certificate of Professional Education at University of Social Sciences & Humanities
  • PhD candidate of Linguistic at KU Leuven, Belgium 
  • IELTS 9.0, CELTA holder at Cambridge 
  • Academic Director of G.A.P Institute and MAX Education
  • Former Director of Talent Generation Program – UNESCO in 2018
  • Former Training Director of Journalism Foreign Language Center
  • Lecturer and speaker at more than 10 universities, high schools and secondary schools in more than 10 provinces in Vietnam

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.