Trang chủ > Profile

Ngô Hoàng Gia Khánh

Founder and Advisor at G.A.P Institute | Forbes 30 Under 30 Asia 2018

  • Former Vice President of Finance at Tiki
  • Youngest Vietnamese receiving CFA Charter from American Institute of Financial Analysts
  • 8 years working at leading financial, consulting and investment groups such as Deloitte, Prudential, Boston Consulting Group, fund manager at Blue Eagles investment fund (Hong Kong)
  • CEO at Momentum Scholarship Program under Vietnamese Seed Foundation & SEO-Vietnam program 
  • Master of Entrepreneurship at the University of Cambridge 
  • Bachelor of Finance – Banking, University of Economics Ho Chi Minh City

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.