Career Ready for Entrepreneurs

Trạng thái: ✅
Ngày khai giảng: 20230609
Hình thức: Online/ Offline
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Nội dung chính  Khoá học “Career Ready for Entrepreneurs” sẽ giúp học viên xây dựng tư duy đúng đắn thông qua chương trình học chuyên sâu, nhưng vẫn đảm bảo tính thực tiễn. Học viên sẽ được xây dựng bộ kỹ năng mềm (kỹ năng giải quyết vấn đề, phản biện, thấu cảm, và xây…

Career Ready for Entrepreneurs

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Cần giúp đỡ? Liên hệ chúng tôi:
Tổ tư vấn chương trình
Email: Customer@gap-institute.com
Hotline: 083 842 7427

Nội dung chính 

Khoá học “Career Ready for Entrepreneurs” sẽ giúp học viên xây dựng tư duy đúng đắn thông qua chương trình học chuyên sâu, nhưng vẫn đảm bảo tính thực tiễn. Học viên sẽ được xây dựng bộ kỹ năng mềm (kỹ năng giải quyết vấn đề, phản biện, thấu cảm, và xây dựng dự án) để có thể sẵn sàng cho khởi nghiệp. Khóa học cũng sẽ giúp học viên thực hành việc xây dựng dự án và làm quen với việc trình bày dự án, kêu gọi vốn – những yếu tố cốt lõi để khởi nghiệp thành công. 

Lợi ích cốt lõi

  1. Xây dựng tư duy đúng đắn và cần thiết để khởi nghiệp.
  2. Trang bị nền tảng vững chắc và các kỹ năng thiết yếu để có thể bắt đầu khởi nghiệp.
  3. Thực hành giải quyết các vấn đề trong kinh doanh dựa vào các case studies thực tiễn và chuyên sâu. 
  4. Mở rộng kết nối với chuyên gia trong ngành và cơ hội tìm kiếm các nguồn tài nguyên, đối tác uy tín.
  • Tinh thần khởi nghiệp

Hiểu biết về bối cảnh tác động xã hội

Kiến thức cơ bản về khởi nghiệp

  • Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo (design thinking innovation)

Cách đồng cảm với người dùng cuối (End-users)

Tư duy thiết kế (Cách tiếp cận đặt con người làm trung tâm)

Thực hành: Bài tập về Thấu cảm 

Cách tương tác với người dùng cuối (End-users) của bạn và phát triển MVP (Minimum Viable Product: sản phẩm khả thi tối thiểu)

Các câu hỏi quan trọng mà một doanh nhân khởi nghiệp cần trả lời 

  • Chiến lược đổi mới đột phá & cách thực thi

Phát triển tư duy phản biện

Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Xây dựng tư duy giải quyết vấn đề

Mô hình: MECE

Mô hình: PESTLE

Mô hình kinh doanh Canvas – Business Model Canvas

Lập kế hoạch dự án

Quản lý nhân sự

Quản lý ngân sách

Tìm kiếm tài nguyên

  • Nghệ thuật  đàm phán

Giao tiếp và làm việc nhóm

Quản lý rủi ro & truyền thông

Truyền thông tiếp thị

  • Trình bày dự án thu hút (pitching)

Kỹ năng kể chuyện (storytelling)

Kỹ năng gọi vốn (fundraising)

Sinh viên và người mới tốt nghiệp: Khóa học khởi nghiệp có thể là bước khởi đầu tốt cho sinh viên và người mới tốt nghiệp muốn tiếp cận lĩnh vực kinh doanh, nhằm cung cấp một nền tảng vững chắc để hiểu về quy trình khởi nghiệp và chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Người muốn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh: Khóa học khởi nghiệp là lựa chọn tuyệt vời cho những người có ý định khởi nghiệp sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Nó sẽ giúp họ có kiến ​​thức cần thiết và kỹ năng quản lý để xây dựng và vận hành một doanh nghiệp thành công.

Những người muốn chuyển đổi công nghiệp: Khóa học khởi nghiệp cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh. Nếu bạn muốn chuyển công việc hiện tại và tham gia vào lĩnh vực khởi nghiệp, khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình và yêu cầu để thành công trong việc tự mình kinh doanh.Những người muốn nâng cao kỹ năng kinh doanh: Khóa học khởi nghiệp không chỉ dành cho những người mới bắt đầu, mà còn dành cho những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Nó cung cấp cơ hội để nâng cao kỹ năng quản lý, tư duy sáng tạo và khám phá các phương pháp mới để phát triển doanh nghiệp.

 

Chia sẻ khóa học