Master your life: EQ Leadership

Trạng thái: ✅
Ngày khai giảng: 20230623
Hình thức: Online/ Offline
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới thiệu Khóa học EQ Leadership giới thiệu các khái niệm về EQ (trí tuệ cảm xúc) trong lãnh đạo, giúp người học cải thiện năng lực lãnh đạo. Qua các case study thực tế, người học được thực hành sự phản xạ, khám phá mô hình ERQ và các yếu tố phát triển trí…

Master your life: EQ Leadership

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Cần giúp đỡ? Liên hệ chúng tôi:
Tổ tư vấn chương trình
Email: Customer@gap-institute.com
Hotline: 083 842 7427

Giới thiệu

Khóa học EQ Leadership giới thiệu các khái niệm về EQ (trí tuệ cảm xúc) trong lãnh đạo, giúp người học cải thiện năng lực lãnh đạo. Qua các case study thực tế, người học được thực hành sự phản xạ, khám phá mô hình ERQ và các yếu tố phát triển trí tuệ cảm xúc, cũng như áp dụng EQ trong việc quản lý và lãnh đạo đội nhóm hiệu quả hơn.

Giá trị cốt lõi

  1. Diễn giải tầm quan trọng của EQ trong lãnh đạo
  2. ​​Hiểu được một nghiên cứu điển hình thực tế về mô hình lãnh đạo
  3. Hiểu được tầm quan trọng của đội nhóm
  4. Phát triển đội nhóm lành mạnh thông qua việc phát triển trí tuệ cảm xúc trong lãnh đạo

Nội dung chính

  • Các khái niệm cơ bản về EQ trong lãnh đạo

Khái niệm về EQ & Bộ não cảm xúc

Căn chỉnh kiến thức của người học về các khái niệm về EQ & Leadership

  • Case study: Lãnh đạo @ Vingroup

Tìm hiểu phong cách và đặc điểm lãnh đạo tại Vingroup

Rèn luyện sự phản xạ – Reflection

  • EQ & Bộ não cảm xúc | Mô hình ERQ

Giải thích sâu về EQ & Bộ não cảm xúc

Giải thích Mô hình ERQ

Khám phá 4 thành phần của ERQ

  • Các yếu tố phát triển trí tuệ cảm xúc

Giới thiệu 5 yếu tố phát triển trí tuệ cảm xúc của Daniel Goleman

Khám phá các mẹo của Daniel Goleman để tăng cường 5 yếu tố

Lãnh đạo và quản lý: Những người đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, quản lý và có trách nhiệm điều hành nhóm, bộ phận hoặc tổ chức.

Nhân viên và chuyên viên công việc: Các nhân viên và chuyên viên trong môi trường công việc, người muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo cá nhân và tăng cường khả năng làm việc trong đội nhóm.

Doanh nhân và chủ doanh nghiệp: Các doanh nhân và chủ doanh nghiệp muốn phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý, cải thiện mối quan hệ và giao tiếp với nhân viên, khách hàng và đối tác.

Những người quan tâm đến phát triển bản thân: Các cá nhân quan tâm đến việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý cá nhân, cải thiện khả năng tự nhìn nhận và quản lý cảm xúc trong môi trường làm việc.

Những người quan tâm đến EQ và lãnh đạo: Những ai quan tâm và muốn hiểu rõ hơn về EQ và cách áp dụng nó vào lãnh đạo cá nhân và tổ chức.

 

Chia sẻ khóa học