Trang chủ > Profile

Lê Quốc Thái

Chief Customer Officer of Samsung Vietnam Electronics

  • Chief Commercial Officer of L’Oreal Vietnam 
  • Deputy Director of Modern Trade of Masan Consumer
  • Lecturer at VNUK – Da Nang
  • Master of Business Administration, Andrew University (US)
  • Certification of Job & Career Development Coach (Phi&P)

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.