Home > Profile

Le Quoc Thai

Chief Customer Officer of Samsung Vietnam Electronics

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

At G.A.P, we have assembled a team of experts with extensive experience and practical knowledge in the market.