Trang chủ > Profile

Trần Hậu Minh Phương

Coach, Business Development Management

  • ICF ACTP Life Coach 
  • Head of BD at TCG
  • Former Manager at Procter & Gamble
  • International Coaching Federation Certified 70-Hour ACSTH Coach

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.