Trang chủ > Profile

Phạm Thị Xuân Mai

Professional Trainer & ICF Coach

  • ICF Certified Professional Coach
  • Virtual Training Master
  • Action learning coach practitioner
  • Train the Trainer by Dale Carnegie
  • Trainer Mastery Program by Blair Singer
  • Influencing Model by Mekong Capital
  • Leadership mindset Transformation by ISM
  • 5 level of Leadership by John C. Maxwell

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.