Trang chủ > Profile

Nguyễn Việt Dũng

Expert of educational operations - Nhip Cau Dau Tu magazine, Forbes Vietnam

  • Director of Operations & Commercial at Đại học quốc tế ngoại giao Việt Anh (Đà Nẵng) 
  • South East Asia Regional Manager at Oksidia
  • Co-founder and CEO of WeCreate
  • Co-founder and CCO of AIM Academy
  • Director of Strategy and Business Development at Climax Group
  • Master of Entrepreneurship and Innovation at  Bournemouth University (UK)
  • Certification of Expert in entrepreneurship training in the school environment (Project 1665) of the Ministry of Education and Training
  • Certification in Innovation Coach at  Innovation Partnership Program (Vietnam – Finland)
  • Bachelor in Industrial Engineering and Management- Ho Chi Minh City University of Technology

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.