Trang chủ > Profile

Nguyễn Tiến Huy

Founder and CEO at Pencil Group

  • Managing Partner at Pencil Ventures
  • Managing Director at DigiPencil MVV
  • Founder/Manager tại Project AnNa
  • Former Strategy Director at BrandBeats Vietnam
  • Former Chief Digital Officer at OgilvyOne Worldwide
  • Former Experience Director tại Who Digital
  • Ph.D Candidate at Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Executive MBA at RMIT University Vietnam

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.