Trang chủ > Profile

Nguyễn Sơn Hoàng Lê

Investor of Ascend Vietnam Ventures

  • Investment Analyst of 500 Startups Vietnam
  • Investment Analyst of Fram
  •  M&A Consultant of Ernst & Young Vietnam
  • CFA level 2 (CSIS Diploma)
  • Master of Investment & Risk Finance at Westminster Business School (UK)
  • Bachelor of Finance at University of Exeter (UK)

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.