Trang chủ > Profile

Nguyễn Chu Kim Yến

Auditor, Accountant, Finance Supervisor

  • Finance supervisor with 11+ years experience in Finance, Accounting and Audit sector at Deloitte Vietnam & PVD
  • Founder and CEO of Stitches and Ribbons in Canada
  • Graduated with a Master’s degree in Personal Financial Management & Startup Management in Canada
  • Graduated with major in Accounting – Auditing at Vietnam National University, Ho Chi Minh City

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.