Trang chủ > Profile

Lưu Thị Mai Vy

PhD of English Studies, Suranaree University of Technology - Thailand

  • Master of TESOL at Open University, Ho Chi Minh City
  • Lecturer of English faculty at University of Economics & Finance, Ho Chi Minh City
  • Lecturer of Foreign Language faculty at Ho Chi Minh City Industry and Trade College
  • Lecturer of English and Vietnamese at Suranaree University of Technology, Thailand
  • Owning many research articles on international magazines.

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.