Trang chủ > Profile

Lê Thị Thu Hồng

Client Solutions Manager of TikTok

  • Senior Assistant Brand Manager of PNJ Group
  • Senior Assistant Brand Manage of Masan Consumer Holdings
  • IAB Digital Marketing and Media Foundations Certification
  • Bachelor of International Communication

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.