Trang chủ > Profile

Khả Vân

Founder and CEO of DPS Media

  • Asia Regional Manager of Far East Organization Singapore
  • Marketing Director of Ripcol Malaysia
  • Marketing Director of ASSETVN HOLDING JSC
  • Master of Digital Marketing at Kaplan Singapore

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.