Trang chủ > Profile

Hoàng Vũ Hồng Đoan

Consultant @ Roland Berger | Public Health, Healthcare Consulting

  • Former Manager at YCP Solidiance 
  • Former Market Insight Analyst at Commercial Eyes Pty Ltd
  • Master’s degree, Public Health at University of Melbourne
  • MSc International Health Management at Imperial College London
  • BSc Pharmacology at King’s College London

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.