Trang chủ > Profile

Hồ Quang Dũng

Director of Entrepreneurship and Innovaton at VNUK

  • Director of Partner Management at ENOUVO Group
  • Director of External Relations and Partner Development at DNES – Da Nang Business Incubator
  • Bachelor of English – University of Foreign Languages Studies – University of Danan
  • PR Officer of Business Startup Support Centre – BSSC

Dấu mốc sự nghiệp quan trọng

G.A.P cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho cá nhân, doanh nghiệp & các trường đại học

Nhà đồng sáng lập

Tại G.A.P chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và thực chiến trên thị trường.