Trang chủ

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: GLOBAL SHAPERS

Học viện G.A.P đồng tổ chức Chương trình Level up cùng Global Shapers – tổ chức thuộc Diễn đàn kinh tế thế giới

Global Shapers Community TP.HCM là một tổ chức tập hợp khoảng 20 – 30 người dưới 30 tuổi là những Social & Business Leaders đến từ mọi ngành nghề khác nhau bao gồm Tài chính, Đầu tư, Kế toán Kiểm toán, Giáo dục, Văn hoá, Nghệ thuật, F&B,… Sứ mệnh của cộng đồng này là thay đổi và cải thiện những giá trị của Local community – Cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động xã hội không vì lợi nhuận. Cộng này được bảo trợ bởi Diễn đàn kinh tế thế giới và hằng năm họ có những buổi Global Summit – Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu diễn ra tại Davos Thuỵ Sĩ. Một trong những agenda quan trọng của Global Shapers là họ muốn nâng cao năng lực của người trẻ đặc biệt là những kỹ năng của thế kỷ 21 được xây dựng theo báo cáo thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới (search 10 kỹ năng cần có của 2025 của diễn đàn kinh tế thế giới).

Thách thức của Global Shapers 

Giai đoạn 2018 – 2020, Global Shapers tại TP.HCM xác định những trụ cột quan trọng của họ, trong đó có phần “Nâng cao năng lực người Việt trẻ” thông qua các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp toàn cầu. Họ đã gặp những thách thức khi thực hiện:

  • Thứ nhất – Thiếu kinh nghiệm:  Họ là tập hợp những social & business leaders nhưng họ lại không có kinh nghiệm vận hành một dự án giáo dục dài hơn. (Thiếu kinh nghiệm)
  • Thứ hai – Thiếu chuyên môn về bản địa hoá: Họ chưa có kinh nghiệm để tổ từ khung chương trình của diễn đàn kinh tế thế giới về các kỹ năng mềm để chuyển hoá thành một chương trình đào tạo mang tính chất bản địa và phù hợp cho người Việt Nam. 
  • Thứ ba – Thiếu năng lực đào tạo: Họ chủ yếu tập trung là những người làm công tác trong doanh nghiệp, trong điều hành các tổ chức NGO NPO và các doanh nghiệp khác. Vì thế, họ không phải là những người Trainer có thể trực tiếp đứng lớp. Vì những lý do trên, Global Shapers cần tìm kiếm một học viện để tham gia tổ chức Chương trình Level up này.

Giải pháp từ Học viện G.A.P

Học viện G.A.P cử đội chuyên gia bao gồm những Instructional Designer ngồi cùng làm việc với Global Shapers để cùng phân tích về khung chương trình do Diễn đàn kinh tế thế giới đưa ra. Những kỹ năng mềm này có những đặc tính gì và phù hợp với bối cảnh văn hoá, xã hội và môi trường kinh tế làm việc tại Việt Nam như thế nào. Sau khi phân tích xong, G.A.P cùng Global Shapers sẽ ngồi lại cùng với họ để đưa ra đề xuất chương trình dài hạn kéo dài trong vòng 1 năm gồm 10 kỹ năng mềm của Diễn đàn kinh tế thế giới sẽ được đào tạo dưới sự bảo trợ của Global Shapers. Học viện G.A.P đã thiết kế độc quyền chương trình này được bám sát theo những khảo sát nghiên cứu năng lực bản địa của người Việt. 

Học viên G.A.P phối hợp và trực tiếp cùng Global Shapers tổ chức chương trình. Trong khi Global Shapers đóng vai trò là bên quản lý dự án và phụ trách chính ở mảng truyền thông, Marketing, quan hệ chính phủ để triển khai được chương trình, thì Học viện G.A.P là đơn vị trực tiếp đào tạo, tổ chức lớp học và tham gia một phần vào quá trình tuyển sinh 

Kết quả đạt được:

Chương trình diễn ra trong 1 năm với 6 buổi đào tạo tập trung vào các kỹ năng như: Career Planning, Design Thinking, Problem Solving, Critical Thinking, Communications. Chương trình được triển khai dành cho các bạn trẻ dưới 25 tuổi. Mỗi chương trình đã thu hút hơn 60 bạn trẻ tham gia. 100% các buổi đào tạo đều được đánh giá 4 sao trên thang 5. Bên cạnh đó, Dự án này trở thành một trong những dự án tiêu biểu của Global Shapers HCM và được giới thiệu tại các Global Summit của Diễn đàn kinh tế thế giới về các hoạt động kiến tạo năng lực cộng đồng.

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan