Author Archives: marketing@gap-institute.com

Trang chủ > Archives for marketing@gap-institute.com

[G.A.P INSTITUTE <> DREAMPLEX] KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO – CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG CHO CÁC QUẢN LÝ TRUNG CẤP

[G.A.P INSTITUTE <> DREAMPLEX] KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO – CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG CHO CÁC QUẢN LÝ TRUNG CẤP Ngày 9 và 10/9 vừa qua, Học viện G.A.P đã tiến hành buổi đào tạo về Leadership Skills (Kỹ năng quản lý và lãnh đạo) cho đối tượng là đội ngũ cấp quản lý tầm trung…

Trang chủ > Archives for marketing@gap-institute.com

[G.A.P INSTITUTE <> LAZADA] ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG ‘GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ’ CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ TẦM TRUNG TẠI LAZADA

[G.A.P INSTITUTE <> LAZADA] ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG ‘GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ’ CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ TẦM TRUNG TẠI LAZADA Ngày 4/8 vừa qua, Học viện G.A.P đã tiến hành buổi đào tạo đầu tiên về Problem Solving (Giải quyết vấn đề) cho đối tượng là đội ngũ cấp quản lý tầm trung…

Trang chủ > Archives for marketing@gap-institute.com

[G.A.P INSTITUTE <> COGNEX CORPORATION] CẬP NHẬT VÀ LIÊN TỤC ĐỔI MỚI: BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ LÀM CHỦ CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

[G.A.P INSTITUTE <> COGNEX CORPORATION] CẬP NHẬT VÀ LIÊN TỤC ĐỔI MỚI: BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ LÀM CHỦ CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG Trong bối cảnh đầy biến động của nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp đứng trước những khó khăn và thử thách, buộc họ phải thích nghi với sự thay đổi…