Kỹ năng lãnh đạo

Lãnh đạo không chỉ là việc điều hành và quản lý, mà còn bao gồm việc truyền cảm hứng, định hướng và phát triển người khác. Lãnh đạo hiệu quả đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng lắng nghe, và đưa ra quyết định sáng suốt.

Virtual classrooms

Our most populair courses

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Create and manage your own courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Create your course
KHAN ACADEMY 2018

Tác giả:  William Sahlman, Nicole Tempest Keller LỜI DẪN: Đây là case study mua bản quyền từ Harvard Business Review, được Học viện G.A.P sử...

Case Study

DOVE

Case Study

APPLE