Xác nhận chi tiết lịch hẹn

Họp online vào Thứ Hai lúc 08:00, ngày 20/02/2023