Xác nhận chi tiết lịch hẹn

Họp online vào Thứ Năm lúc 09:00, ngày 09/02/2023