5 cách khác nhau để diễn đạt câu điều kiện “IF…”

5 cách khác nhau để diễn đạt câu điều kiện “IF…”

Hi các bạn, thứ hai tuần này G.A.P sẽ giới thiệu cho các bạn một số tips về hình thức diễn đạt bằng câu điều kiện “if…” nhé.
Câu điều kiện là một dạng câu rất phổ biến cả trong văn nói lẫn văn viết, vì thế việc nắm vững được các dạng câu này là cực kì quan trọng. Tuy nhiên, đa phần các bạn học sinh / sinh viên Việt Nam chú tâm hơn vào việc dùng được cấu trúc ngữ pháp câu hơn là việc đa dạng hóa sao cho không phải câu điều kiện nào cũng là “If I have a big house, I will raise a dog”. Sau đây là 5 cách diễn đạt khác nhau đồng nghĩa với mẫu câu “If…”:
– Unless : You can’t go to university if you don’t have good grades at high school
→ You can’t go to university unless you have good grades at high school
– Providing that : We will still be able to catch the bus if John is here in 5 minutes
→ We will still be able to catch the bus providing that John is here in 5 minutes.
– As long as : If you continue to exercise everyday, you don’t need to worry about your health
→ As long as you continue to exercise everyday, you don’t need to worry about your health
– On condition that : I will be ready to travel anytime if my request for leave is approved
→ I will be ready to travel anytime on condition that my request for leave is approved
– No matter how : even if Sam tried his best, he still couldn’t finish that much work
→ No matter how hard Sam tried, he still couldn’t finish that much work.
Lưu ý: Các dạng câu điều kiện được viết/nói với as long as, on condition that thường được áp dụng cho câu điều kiện loại 0 (sự việc hiển nhiên) hoặc loại 1 (chỉ khả năng sự việc có thể xảy ra sau khi nói)

Tháng Mười Hai 17th, 2016|KHÔNG GIAN HỌC TẬP MỞ, MẸO TIẾNG ANH|
ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network
Avada WordPress Themes