Học IELTS với Critical thinking

Học IELTS với Critical thinking

CRITICAL THINKING IN READING

IELTS và tiếng Anh học thuật đòi hỏi người học phải suy nghĩ rõ ràng và “critical” về những quan điểm và lý lẽ được nêu ra trong bài. G.A.P áp dụng Bloom’s Taxonomy cho phương pháp dạy bằng Critical Thinking giúp bạn hiểu và nắm chắc phương pháp học và làm bài Reading hiệu quả.

(Bloom’s Taxonomy được sử dụng để thúc đẩy những hình thức cao hơn của suy nghĩ trong giáo dục, như phân tích và đánh giá các quan niệm, quy trình, phương thức và nguyên tắc, hơn là chỉ ghi nhớ các sự kiện)

Bạn nên sử dụng 3 tầng trên cùng của Bloom’s Taxonomy là Analysis, Synthesis và Evaluation để giải bài Reading:
★ Analysis: chia nhỏ và đơn giản hoá những ý trong bài Reading thành những ý đơn giản, dễ hiểu và dễ nhớ.
★ Systhesis: kết hợp những ý đó lại và đưa ra kết luận riêng của mình để giải đáp câu hỏi được đặt ra
★ Evaluation: so sánh kết luận riêng đó với các đáp án được đưa ra trong câu hỏi để xem đáp án nào trùng khớp nhất.

CRITICAL THINKING IN WRITING AND SPEAKING

Khác với các hình thức học thường thấy khác, bạn nên làm việc theo nhóm để thực hành 2 kỹ năng được coi là “khó nhằn” nhất đối với sinh viên Việt Nam.

Với mỗi bài thực hành, các bạn sẽ phải “cross-examine” (xem xét/nghiên cứu chéo) với các thành viên cùng nhóm, sử dụng các kỹ năng như compare (so sánh) và contrast (đối chiếu) để làm rõ và bảo vệ lập luận của mình cũng như đánh giá lập luận của người khác, sau đó nêu lên thắc mắc để được giảng viên hướng dẫn. Quá trình đó giúp các bạn phát triển Critical Thinking cũng như nâng cao sự nhanh nhạy và kỹ năng để làm bài Writing và Speaking của mình.

Tháng Mười Hai 17th, 2016|KHÔNG GIAN HỌC TẬP MỞ, MẸO TIẾNG ANH|
ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network
Avada WordPress Themes