[CHIA SẺ NHÀ SÁNG LẬP] Giáo dục mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người

[CHIA SẺ NHÀ SÁNG LẬP] Giáo dục mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người

ANH LÊ ĐÌNH HIẾU HIỆN LÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA HỌC VIỆN G.A.P, GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRẺ TALENT HUB CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA GIÁO DỤC UNESCO ĐỒNG THỜI LÀ NHÀ SÁNG LẬP DỰ ÁN DẠY TIẾNG ANH CHO NGƯỜI CÂM ĐIẾC HEAR.US.NOW. ANH LÀ MỘT TRONG 30 NGƯỜI ĐANG CÓ ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI GIỚI TRẺ DO TẠP CHÍ FORBES BÌNH CHỌN. BẰNG CHẤT GIỌNG TRUYỀN CẢM, ANH SAY SƯA KỂ VỀ MẸ CỦA MÌNH, NGƯỜI ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT ĐỐI VỚI CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP ANH CHỌN HÔM NAY. ANH CHIA SẺ:

Đọc bài viết đầy đủ của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tại:

An trua_12-13

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network
Avada WordPress Themes